www.inforegio.ro

www.europa.eu

www.gov.ro

www.mdrap.ro

www.fonduri-ue.ro

"Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala."

MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNTREȚINERE CORPORALĂ ÎN CADRUL SC REVISAN SRL

Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului propus este:
Creșterea competitivităţii economice a societăţii REVISAN SRL, prin modernizarea activităţilor de întreţinere corporală.

Obiective specifice:
De asemenea, prin proiectul propus spre implementare, REVISAN SRL urmăreşte atingerea următoarelor obiective specifice:

Obiectivul Specific 1
Dezvoltarea în cadrul întreprinderii a unui set de 5 noi tipuri de servicii de intretinere corporală, până la finalizarea implementării proiectului.

Obiectivul Specific 2
Crearea a 6 noi locuri de muncă permanente cu normă întreagă în cadrul microîntreprinderii, până la finalizarea implementării proiectului.

Obiectivul Specific 3
Creşterea cifrei de afaceri cu 265% în termen de 36 de luni de la finalizarea implementării proiectului.

Obiectivul Specific 4
Asigurarea unei eficiențe energetice crescute în cadrul întreprinderii, până la finalizarea implementării proiectului.
Potenţialii beneficiari ai proiectului Investiţia propusă spre implementare de către REVISAN SRL are un impact semnificativ asupra diferitelor categorii de beneficiari atat in mod direct cat si indirect.

Beneficiari direcţi
Clienţii vor fi primii beneficiari ai noilor servicii prestate cu ajutorul celor mai moderne tehnologii. Viitorii clienţi vor putea beneficia astfel de servicii complete de intreţinere corporală și vor avea acces la aparatură de ultimă generaţie.

Furnizorii de echipamente, ce vor fi selectaţi pe baza procedurilor aferente achiziţiilor publice, vor beneficia în mod direct de implementarea proiectului propus,
prin prisma vânzărilor de echipamente către societatea noastră, ducând în acest fel la creşterea vânzărilor şi, implicit, a cifrei de afaceri.

Furnizorii de servicii. Echipamentele tehnologice ce vor fi achizitionate necesită o mentenanţă permanentă, fapt datorat în parte şi complexităţii echipamentelor.
Furnizorii de servicii (întreţinere şi service pentru utilaje) vor beneficia în mod direct în urma implementării proiectului.

Întrucat proiectul prevede înfiinţarea a 6 noi locuri de muncă, implementarea proiectului va avea un impact direct asupra resurselor umane ce vor fi angajate in cadrul proiectului.

Beneficiari indirecţi
Alți actori ai mediul de afaceri local. Realizarea investiţiei propuse spre implementare va crea premisele dezvoltării relaţiilor de afaceri pe verticală si orizontala dintre solicitant si alți operatori economici din zona Municipiului Craiova.

Comunitatea şi autorităţile locale. Realizarea investiţiei propuse spre implementare are o utilitate publică indirectă din mai multe puncte de vedere, între care menţionăm: crearea de noi locuri de muncă, creşterea contribuţiilor firmei la bugetul de stat, bugetul local şi bugetele Caselor de asigurări de stat prin taxele, impozitele şi contribuţiile plătite.

Autorităţile locale şi cele centrale sunt beneficiare ale proiectului propus spre implementare datorită valorii taxelor, impozitelor şi altor contribuţii pe care le vor încasa de la SC REVISAN SRL, acestea urmând să se majoreze prin creşterea cifrei de afaceri şi a profitului societăţii, dar şi prin presiunea mai mică exercitată asupra acestor bugete de plata indemnizaţiilor de şomaj şi a altor ajutoare. În concluzie, se acţionează pozitiv asupra bugetelor menţionate prin două pârghii: cea a veniturilor – prin creşterea lor cu valoarea suplimentară a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor plătite, aferente activităţii desfăşurate de REVISAN SRL şi cea a cheltuielilor – prin diminuarea lor cu valoarea indemnizaţiilor de somaj şi a altor ajutoare plătite către forţa de muncă ce până acum nu dispunea de un loc de muncă.

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni (de la semnarea contractului de finanțare până la data finalizării ultimei activităţi prevăzute in cadrul proiectului).

SC REVISAN SRL își desfășoară activitatea într-o clădire structurată cu parter, etaj și mansardă cu o suprafață totală de 276 mp.

La parter există un spaţiu de asteptare (25 mp), un spațiu pentru prestarea serviciilor de cosmetică (12mp), un punct sanitar (3mp) precum și un spațiu de manichiură și pedichiură de 11 mp cu acces către un salon de împachetare și unul de depilări.

Nivelul superior este structurat într-un spațiu de așteptare, salon cu trei posturi de lucru, spațiu hidroterapie (jacuzzi, cabină de hidromasaj) precum și biroul firmei. Tot la acest nivel mai exista două spații individuale, neutilizate înca și în care se intentionează amplasarea noilor echipamente tehnologice prevăzute prin proiect.

Spațiile sunt dotate cu o serie de echipamente tehnologice care facilitează prestarea serviciilor de întreţinere corporală (cabina hidromasaj, termocuvetă, unitate de styling etc). Clădirea este racordată la toate utilitățile.

SC REVISAN SRL

Str. Stefan cel Mare, Nr.116, Craiova, Jud. Dolj

Telefon(fix): 0351/407.876

Telefon(mobil): 0761/655.274

E-mail: office@revisan.ro

 

 

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

www.inforegio.ro